ای مسلمین جهان

به نام خدا


اي مسلمين جهان، بيدار شويد

نويسنده:

علی حسین اميري


در اين مقاله بصورت بسيار مختصر يكي ديگر از خيالات و نقشه هاي شوم ولايتداران و مدعيان تشيع را نشان مي‌دهيم تا مسلمين جهان از اين نقشه شوم آگاهي يافته و در صدد دفع آن باشند.

مسلمين بايد نكته‌اي را مد نظر داشته باشند كه اصولاً تنها دشمني كه شيعه دارد اهل سنت است، تشيع صفوي فقط و فقط با سنيان سر جنگ دارد، شيعيان و حكومت ولايت فقيه در ايران با هيچ دين و كشوري در جهان مشكل ندارند، با ارامنه خوب هستند و برايشان كليسا درست مي كنند، با يهوديان، مشركان و كمونيستها نيز مشكلي ندارند، و چنانچه جوانان ايراني به سمت بي‌ديني بروند براي آخوندها ذره‌اي اهميت ندارد ولي چنانچه به سمت اهل سنت بروند و بخواهند سني شوند، آنوقت بيا و ببين كه چه غوغايي به راه مي‌افتد.

پس شيعه خود را در مقابل سني مي‌بيند، شيعه خود را علي مي داند و سني را عمر، و اين دو را در مقابل يكديگر مي داند، نه دوست و برادر يكديگر.

كسانيكه پايه حكومتي شيعه را در خاورميانه ريختند در واقع بر روي خوب چيزي دست گذاشتند و ابزاري بهتر از اين براي ايجاد تفرقه در منطقه و كاهش قدرت مسلمين پيدا نمي‌كردند، دادن قدرت به مذهبي كه زمينه اختلاف با مسلمين ديگر را دارد.

دشمنان اسلام نمي گذارند كه دوباره يك امپراطوري جديد (مانند عثماني) شكل بگيرد و با ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين جلوي اين امر را مي‌گيرند، چون اتحاد مسلمين مساوي است با نابودي اسرائيل و حتي نابودي آمريكا.

پس دشمنان هر لحظه در فكر ايجاد نقشه‌اي جديد هستند، و البته اين دشمنان زيرك هستند و منتظر نمي نشينند تا خطر كشورهاي اسلامي ايجاد شود و تازه در آنوقت بخواهند به فكر چاره باشند، بلكه از همين لحظه به فكر جلوگيري از اتحاد مسلمين هستند، و به قول معروف: علاج واقعه را قبل از وقوع مي‌كنند.

گذاشتن دولتي شيعه در منطقه و دادن پرو بال به آن و ايجاد هلال شيعه و گسترش آن در كشورهايي ديگر چون سوريه و لبنان از نقشه‌هاي ايشان بوده، و اين نقشه را تا جايي ادامه مي‌دهند كه هلال شيعه تبديل به قرص كامل شود و ديگر كسي جلودارش نباشد.

ولي هشدار اصلي ما به مسلمين جهان در مورد مسئله‌اي ديگر است و در واقع در مورد نقشه بعدي اين دشمنان است كه در حال طرح ريزي آن هستند و البته هم اكنون مي‌بايست جلوي اجراي آنرا گرفت نه وقتي كه كار از كار گذشت.

هدف اصلي روافض و دشمنان اسلام گرفتن دو شهر مكه و مدينه است، يعني اين دو شهر بطور مستقيم يا غير مستقيم زير نظر شيعيان اداره شود.

از نظر روافض تنها مشكل اسلام نبودن گنبد و بارگاه بر روي قبرستان بقيع است، و تنها آرزوي ايشان ساختن بنا بر روي قبور امامان و پيغمبر است[1].

مطمئن باشيد اينها به محضي كه بتوانند اينكار را عملي مي‌كنند.

چندي پيش جناب مكارم شيرازي كه از مراجع تقليد شيعه است گفته بود كه مي‌بايست اين دو شهر(مكه و مدينه) زير نظر شورا و اجماعي از مسلمين باشد.

البته منظور ايشان اين است كه بعد هم از شوراي مسلمين خارج شده و به دست ما سپرده شود و يا شورايي باشد مثل كشورهاي سوريه، عراق و لبنان كه كاملاً مطيع ما باشند.

از نظر مكارم شيرازي و آخوندهاي خرافي، مسلمين فعلي در عربستان وهابي هستند و نبايد مكه و مدينه در دست ايشان باشد.

بايد در دست مراجع شيعي باشد تا اول از همه بر روي قبرستان بقيع يك گنبد بسيار بزرگ درست كنند تا مردم بجاي رفتن به مساجد نزد قبور بيايند و توسل بجويند، چون عبادت خدا به تنهايي سودمند نيست و ثمري نخواهد داشت، و تنها با وجود شفيعان و امامان شيعه مي‌توان به كمال عبادت رسيد!!!!

و بدين ترتيب، جمعيت مساجد را كمرنگ كرده و آنها را به داخل قبرستان مي‌كشانند.

در ايام محرم نيز در صحن مسجدالنبي ص و مسجدالحرام دسته‌هاي سينه‌زني و زنجير‌زني به راه مي‌اندازند و شروع به گريه وزاري مي‌كنند و يا زيارت عاشورا مي‌خوانند.

اطراف كعبه را نيز چيزهاي مختلفي مي گذارند[2] تا به مرور زمان، كعبه نيز از نظرها غائب شود، قبور پيامبراني كه در آنجا خفته‌اند بايد هرچه سريعتر بازسازي شود!! و براي امام زمان نيز منبري بزرگ مي‌گذارند تا وقتي ظهور كرد برود بر بالاي منبر و خطبه بخواند و البته تا آن زمان، شيعيان به اين منبر متوسل مي‌شوند و پارچه آويزان مي‌كنند!![3]

در يك كلام بايد گفت: روزي كه دو شهر مكه و مدينه به دست شيعيان بيفتد، در واقع بدترين روز در تمام تاريخ اسلام خواهد بود، روز خوشحالي دشمنان اسلام، روز به ثمر رسيدن نطفه شوم ولايت فقیه، و روز به ثمر رسيدن نقشه‌هاي دشمنان اسلام.

پس اي مسلمين جهان، بيدار شويد!

وقتي اين دو شهر در تصرف روافض در آمد ديگر نمي‌توانيد كاري بكنيد و بايد بنشينيد و مثل ايران در عربستان نيز شاهد تخريب مساجد اهل سنت باشيد، بايد در آنجا نيز زير ستم ولايت مطلقه باشيد، بايد در آنجا نيز مسلمين موحد توسط اداره اطلاعات شكنجه شوند، بايد در آنجا نيز اجازه چاپ كتاب به اهل سنت داده نشود، و سايتهاي اينترنتي ايشان فيلتر شود، و تمامي رسانه‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني تحت كنترل دوستداران ولايت باشد، و تنها براي مذهب تشيع تبليغ كنند، و البته وقتي بدين شدت عمل كنند ممكن است طي گذشت چندين سال، مردم و عوام ساده اهل سنت را نيز شيعه كنند.

فراموش نكنيد تمامي اين اتفاقات در يك روز نمي‌افتد، بلكه به مرور زمان، شرك و كفر خود را وارد مي‌كنند، و اين پرچم توحيدي كه در اين دو شهر مستقر است به پائين مي‌كشند.

تا قبل از ظهور دولت صفويه در ايران تمامي مردم از اهل سنت حنفي و شافعي بودند ولي با آمدن شاه اسماعيل ها و شاه عباس ها و علامه مجلسي ها و علماي جبل عامل و به مرور زمان و البته با زور شمشير تمامي ايران را رافضي كردند، و اين است وضعيت فعلي ايران كه خودتان شاهد آن هستيد، و چنانچه شما قبل از روي كار آمدن صفويه به يكي از اهل سنت چنين خطري را گوشزد مي‌كرديد شايد باور نمي‌كرد، و سخن شما را جدي نمي‌گرفتند و با خودشان مي‌گفتند دولت عثماني در حال تسخير تمامي دنيا است، و مگر شيعياني كه در اقليت كامل هستند مي‌توانند در برابر اين امپراطوري عظيم كاري صورت دهند؟!!!

متاسفانه مسلمين جهان امروز و برادران اهل سنت نسبت به اين مسئله حساسيت چنداني ندارند و در فكر جلوگيري از وقوع اين امر نيستند، و ممكن است روزي برسد كه ضربه سنگيني بخورند، چون آقايان روافض در عين حماقت و جهالتي كه دارند بسيار موذي و مكار هستند!!

پس وظيفه ما دادن هشدار لازم بود تا متوجه خطر باشيد و بيدار شويد.

البته فكر نمي‌كنم براي برادران اهل سنت نياز به توضيح زياد پيرامون اين مسئله باشد و در واقع خود اهل سنت نسبت به عقايد خرافي و تفرقه‌انگيز شيعيان آگاهي لازم را دارند و به خوبي مي‌دانند كه چنانچه اين دو شهر به دست ايشان بيفتد، چه آثار شومي در پي خواهد داشت.

فراموش نكنيد كه سياست امروزي پدر و مادر ندارد، و در واقع سياست دنياي امروزي بسيار كثيف شده و قابل قياس با سياستهاي گذشته در تاريخ اسلام نيست.

وقتي افرادي حقه‌بازي همچون اكبر شاه وجود دارند، مطمئن باشيد از هر روشي براي رسيدن به مقاصد شوم خود استفاده مي‌كنند و يا حتي از اسرائيل، آمريكا و اروپا كمك مي‌گيرند تا بتوانند به هدف خود برسند، يعني تصرف مكه و مدينه.

هر چند وقت یکبار می‌بینیم که ناگهان جنجالی در قبرستان بقیع یا جاهای دیگر در عربستان به راه می‌اندازند و باعث ایجاد شورش و درگیری می‌شوند. و بعد از آن، در مقابل همه دنیا شروع می‌کنند به مظلوم نمایی که: ای وای شیعیان مظلومند، ای وای مسجد شیعیان در عربستان بسته شده، ای وای شیعیان را کتک زده اند، ای وای مرجع شیعیان را زندانی کرده اند و غیره[4]….

و از تمام دنیا کمک می‌خواهند و می‌گویند به فریادمان برسید و ممکن است ناگهان یکی از این بازیها به نتیجه برسد و مثلاً انگلستان یا آمریکا بخواهند دلسوزی کنند و روشهای دموکراتیک خود را پیاده کنند و بگویند که از این به بعد شیعیان هم می‌بایست در اداره اماکن مقدس در عربستان سهیم باشند، در آن زمان نقشه شیعیان عملی شده یا بهتر است بگوئیم: نقشه دشمنان برای نابودی اسلام و ایجاد تفرقه به نتیجه رسیده است.

افراد روشنفكر و موحدي كه در ايران هستند به خوبي متوجه اين خطر هستند، چون در مركز خرافات و بدعت و در شركستان ايران زندگي مي‌كنند و از نزديك با عقايد مسخره تشيع صفوي آشنايي دارند و من اميدوارم مسلمين خارج از ايران نيز متوجه اين خطر باشند و بي‌تفاوت عمل نكنند، ان شاء الله.

من آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم / تو خواه از سخنم پند گير، خواه ملال

پایان

زمستان 1387 هجری شمسی


[1] هرگاه يك شيعه از حج بر مي گردد تنها ناراحتي او اين است كه امامان شيعه غريبانه در بقيع خفته‌اند و شروع مي‌كند به غيبت و بدگويي كردن پشت سر اهل سنت عربستان و بدينگونه از حج خود ثوابي نبرده و تازه گناه نيز مي‌كند.

[2] كافي است به داخل يكي از مساجد شيعي يا مراكز مذهبي ايشان برويد و ببينيد كه روي درب و ديوار همه چيزي نسب شده، از عكسهاي كربلا و امام حسين و قبور ايشان گرفته تا اسامي ابوالفضل و فاطمه زهرا و غيره … و در واقع نام الله ديده نمي شود، اينها چنانچه بتوانند همين كار را در مسجدالحرام مي‌كنند.

[3] البته لازم است شيعيان بدانند كه چنانچه اين دو شهر را بگيرند آنوقت امام زمان نمي‌تواند به هنگام ظهور، گردن وهابيون عربستان را بزند!! و اين خود مشكلي ديگر است كه بايد جداگانه بررسي شود!!

[4] در ایران مساجد اهل سنت تخریب می شوند و تبدیل به فضای سبز می گردند و نمونه آن بارها اتفاق افتاده است و همچنین علمای اهل سنت زندانی ، شکنجه ، ترور و اعدام می شوند ولی حکومت ولایت فقیهی صدای آنرا در نمی آورد.

Advertisements

Responses

 1. فعلا وهابیون سعودی سرشان در اخور امریکا و انگلیس است شاه حسین اردنی جاسوس انکلیس است و این تشیع است که علی وار از حقوق مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی حمایت میکند و حکام اهل سنت به حکومتهای غربی باج میدهند تا چند روزی بر مسند قدرت تکیه بزنند ایا بیدار نمیشوید از خدا نمی ترسید

 2. سلام چند سوال
  1دلیل اینکه جناب ابن تیمیه توسط بزرگان اهل سنت تکفیر شده چیست؟
  2براستی اسلامی که خداوند به وسیله پیامبر(ص) به بشر عرضه داشت همین اسلامی است که در اغلب کشورهای اهل سنت در حال اجراست؟
  3مگر نه اینکه اسلام دین عزت است آیا در کشورهای سنی نشین عزت وجود دارد؟آیا تا بحال به خود جرات کرده اند که در جلوی استکبار غرب و اسراییل قد علم کنند به غیر از چند مورد جنگ خفت بار که همگی طی چند ماه خفه شد؟
  4به نظر شما آیا نظام حکومت اسلامی که نشات گرفته از خاندان پاک پیامبر(ص) تا بحال همانند کشورهای خلیج فارس که پرچم داران (البته به نظر شما)اهل سنت هستند که چنین باجهایی به سران کفر واقعی جهان داده است
  4به نظر شما چه کسانی دشمنان اسلام هستند اعتقاد مسلمانانی که همانند شما به یک قبله نماز می گذارنند و قرآن می خوانند یا ظالمانی که تمام کشورهای اسلامی(البته به غیر از ایران)زیر چکمه های استکبار خویش له کرده و به صغیر کبیر رحم ندارند؟
  6آیا شما وهابی هستید؟
  7سوالات زیاد است ولی یه نصیحت…برادر مسلمان به خود بیا…آخر نزدیک است

  • با سلام، جواب سوالات به ترتیب: سوال یک: دلیلش تنگ نظری و جهالت و تعصب و نداشتن دانش کافی و ناآگاه بودن از قرآن و سنت بوده، چیزی که هم اکنون نیز میان بسیاری از این بزرگان وجود دارد. سوال دوم: خیر بطور دقیق همین اسلام نیست ولی اهل سنت به اسلام حقیقی بسیار نزدیکترند تا اهل تشیع، سوال سوم: اگر عزت و اتحاد بین همه مسلمین(اعم از شیعه و سنی و اعم از ایران و دیگران) وجود داشت بطور حتم یک میلیارد مسلمان مضحکه 3 میلیون صهیونیست نمی شدند و همه در این امر مقصرند، دولت نا جمهوری ضد اسلامی نیز وقتی در فلسطین جنجالی شود تنها یاد گرفته که سر به جان عربها کند تا مبادا در ذهن عوام خطور کند که با عربها و سنی ها علیه اسرائیل متحد شوند، سوال چهارم: نظام حکومت ضد اسلامی نشات گرفته از خاندان صفویه و مجلسی است نه خاندان پیامبر(ص) و ایشان نیز در باج دهی کمتر از دیگران نیستند، اینها نیز به روسیه و چین و کره و کوبا و کشورهای کمونیست و کافر باج می دهند که سران کفر واقعی هستند، لااقل آمریکاییان که با کشورهای عربی رابطه دارند اهل کتاب و مسیحی هستند و این سیاست عین دیانت حکومت ایرانی باعث می شود که دهها مسلمان در چین کمونیست کشته شوند و دولت اسلامی شما دم نمی زند، سوال پنجم: کسانی که با عقاید مسخره خود و با لعن بزرگان دینی یک میلیارد مسلمان در آتش تفرقه می دمند در واقع دشمنان اسلام هستند و اشتباهات ممالک دیگر نیز مردود هستند و ما مثل شما تعصب نداریم که از کوچکترین عقایدتان نمی گذرید، سوال ششم: خیر من مسلم و مومن هستم و مذهبی هم بنام وهابی نداریم، عبدالوهاب نام پدر امام محمدبن عبدالوهاب بوده نه نام خود او و انتساب نام فرق و مذاهب بنام خود اشخاص است نه بنام پدرشان، پس شایسته است از نهضت این امام ربانی نیز به نام محمدی یاد کنیم، سوال هفتم: برادر عزیز من هفت سالی است که به خود آمده ام و از مذهب تشیع و خرافات آن دست کشیده ام، شما لطف کنید و به خود آیید، والسلام


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: