هولوکاست

«از كساني مباش كه درخت را در چشم خود نمي بينند اما خار را در چشم ديگران مي بينند».
حضرت عيسي (علیه السلام)

با انكار ديگران، حقيقت از بين نمي‌رود، و مخالفت بيجا در برابر حقايق، امري بيهوده است، و يا مصلحت و منفعتي در آن مخالفت وجود دارد.

هولوكاست يعني: زنده سوزاندن انسان.

مسئله هولوكاست بر مي‌گردد به جنگ جهاني دوم و قتل عام يهوديان توسط هيتلر، و اينكه هيتلر دشمن سرسخت ايشان بوده، و حتي از كودكي كينة ايشان را به دل داشته، و زمانيكه قدرت را به دست مي‌گيرد، با بي‌رحمي هرچه تمامتر اقدام به كشتار يهوديان مي‌كند و حتي اردوگاهها و كوره‌هاي آدم سوزي به راه مي‌اندازد تا جايي كه پنج ميليون يهودي را مي‌كشد كه البته شواهد و مدارك باقي مانده از اين كشتار را نيز ارائه مي‌دهند.

ولي مسئله اختلاف بر انگيز اين است كه عده‌اي معتقد هستند اين نظريه دروغ است، و يا اينكه در حق آن بيش از اندازه غلو شده، و درست است كه هيتلر با يهوديان دشمن بوده و آنها را مي كشته، ولي تعداد كشتار به پنج ميليون نرسيده، و در واقع نوعي بزرگ نمايي و غلو صورت گرفته است.

چنانچه در اروپا يا اسرائيل كسي بخواهد در مسئله هولوكاست و كشتار يهوديان ذره‌اي شك كند و اين مسئله را زير سوال ببرد، با شديدترين وجهي با او مقابله مي‌كنند و كار او را به دادگاه و زندان مي‌كشانند، در واقع كسي جرات مخالفت با اين موضوع را ندارد.

در غرب مي‌توانيد منكر خدا بشويد ولي نمي‌توانيد منكر هولوكاست بشويد!! و منكر هولوكاست شدن، مجازات زندان و جريمه نقدي دارد.

علت آن نيز بر اين امر بوده كه دولتي مي‌بايست تشكيل شود كه ديگر به يهوديان آزار و اذيت نرساند.

منظور از بيان اين موارد دادن اطلاعاتي مختصري پيرامون هولوكاست بود تا شما متوجه منظور ما شويد و اما: هولوكاست شيعي.

بايد صراحتاً بگويم فعلاً در مملكت جمهوري اسلامي ايران، هولوكاستي شديدتر از غرب و اروپا حكمفرماست، هولوكاستي كه بر مي‌گردد به قصه‌هاي دروغ موجود در تشيع كه بصورت عقيده‌اي محكم در آمده‌اند، و چنانچه كسي بخواهد دروغ بودن اين داستانها و عقايد را به اثبات برساند با شديدترين وجهي با او مخالفت مي‌كنند، و اصلاً كسي جرات انجام چنين كاري را ندارد، چون فوري سر از اداره اطلاعات در مي آورد (يا همان اداره ساواك قبلي) يا از زندان سياسي و البته شايد هم توسط سربازان گمنام امام زمان روانه قبرستان شود .

البته علت اين امر روشن است، علتي همانند همان هولوكاست غربيان است، يعني تشكيل دولتي كه به يهوديان آزار و اذيتي نرساند، شيعيان نيز تشكيل حكومتي امام زماني را مي‌خواهند كه ولي امر مسلمين جهان باشد و كسي نيز به شيعيان آزاري نرساند . و چون پايه و اساس حكومت ايشان بر مذهب و عقايدشان ريخته شده و در واقع دين را نردبان سياست كرده اند، بنابراين، چنانچه كسي بخواهد اين نردبان را بردارد، او را نابود مي‌كنند.

عقايد موجود در تشيع گرفته شده از احاديث و روايات است، رواياتي كه داراي اسناد صحيحي نيستند و بافته ذهن غلات و دشمنان اسلام بوده اند، براي رسيدن به اهداف شوم خود، همچون ايجاد تفرقه بين شيعه و سني، همچنين غلو در حق اهل بيت و تاكيد بر اين امر كه تنها مذهب تشيع برحق است، و بقيه مسلمين مرتد و جهنمي هستند!!!

حال اگر شخصي منصف پيدا شود و بخواهد تحقيق كند و جعلي بودن اين روايات را به مردم نشان دهد، خواهيد ديد كه فوراً توسط دكانداران مذهبي و خرافيون احمق مورد هجوم قرار مي‌گيرد و انواع تهمتها را به او مي‌زنند و البته مانع كار او مي‌شوند، و چنانچه شخص مورد نظر روي اين امر پافشاري كند بطور حتم كار او را به زندان و محاكمه مي‌كشانند يا اينكه توسط سربازان گمنام امام زمان او را به قتل مي‌رسانند.

همانطور كه در غرب با كمونيستها كاري ندارند و تنها با مخالفين هولوكاست مقابله مي‌كنند، درايران نيز با مسيحيان، يهوديان، ارامنه و كمونيستها كاري ندارند و تنها با اهل سنت مشكل دارند و مساجد ايشان را تخريب مي‌كنند، ولي براي مسيحيان كليسا درست مي‌كنند، چون شيعه تنها دشمن خود را اهل سنت مي‌داند، چون ايشان با عقايد شيعه مخالفند، ولي كافران كه با عقايد شيعه كاري ندارند، بنابراين، در ايران به راحتي زندگي مي‌كنند ، با هولوكاست شيعي كاري نداشته باش، هر كار ديگري كه خواستي بكن!!

هولوكاست صنعت يهودي‌سازي است، و هولوكاست شيعي نيز صنعت شيعه‌سازي است تا مبادا كسي به عقايد پوچ موجود در تشيع شك كند.

هولوكاست صنعت مظلوم نمايي است، صنعت درب و دكان، صنعت سوزاندن دل مردم و بازي با عواطف. اين صنعت به خوبي در تشيع وجود دارد، كربلا و حسين، درب و پهلوي فاطمه، شهادت و شهادت و شهادت و گريه و زاري در چندين دهه و بازي با احساسات مردمي.

وقتي جريان محاكمه رژه گارودي فرانسوي را خواندم كه واقعه هولوكاست را رد كرده بود بی‌اختيار به ياد شيخ فضل الله (عالم شيعي لبناني) افتادم كه وقتي جريان شهادت حضرت فاطمه را رد كرده بود، تمامي علماي شيعه پدر او را در آوردند.

آري، قصه درب و پهلوي حضرت فاطمه نيز يكي از اين هولوكاستها مي‌باشد.

قصه‌اي كه در ميان شيعيان خيلي رواج دارد و بسيار باعث تفرقه و جدايي ايشان از اهل سنت شده و همچنين باعث ايجاد كينه و دشمني ايشان با عمر بن خطاب، خليفه دوم.

طبق اين داستان، اصابت درب به پهلوي حضرت فاطمه (يا بطور كلي هجوم به خانه و آتش زدن آن و غيره …) باعث شهادت او و فرزندش محسن شده است.

اين داستان داراي پايه و اساسي نيست، و حتي رواياتي كه در كتب غیر معتبر اهل سنت در اينباره آمده اند و مرتب نيز مورد استناد علماي شيعه قرار مي‌گيرند همگي به تهديد كردن اشاره دارند، يعني مثلاً عمر بن خطاب تهديد كرده كه منزل مورد نظر را آتش مي‌زند و بنابراين، در هيچ جايي نيامده كه اينكار را كرده است. (مگر در كتب جعلي شيعه، همچون سليم بن قيس هلالي يا رواياتي جعلي در بحار الانوار، شاهكار عصر صفويه).

حتي مواردي هستند كه نشان مي‌دهند در آن زمان حجره‌هاي همسران پيامبر ص دربي نداشته‌اند و به جاي درب پارچه آويزان مي‌كرده‌اند، و دلايل متعدد ديگري همچون ازدواج ام كلثوم دختر فاطمه زهرا با عمر بن خطاب كه نشان مي‌دهد بين حضرت علي و حضرت عمر دوستي بوده نه دشمني، و موارد ديگري كه براي تحقيق در اينباره بايد به كتاب آلفوس نوشته عليرضا حسيني مراجعه كنيد.

پس تاكنون علماي شيعه نتوانسته اند داستان آتش زدن خانه يا اصابت درب به پهلوي حضرت فاطمه را اثبات كنند .

حال چنانچه كسي پيدا شود و بخواهد ذره‌اي در مورد اين روايت تفرقه زا و جعلي شك كند و يا اينكه مردم را آگاه كند، در اينجا با هولوكاست شيعي مواجه مي‌شود و همان روشي در مورد او بكار مي‌رود كه در غرب پيرامون هولوكاست بكار مي‌رود.

من نمي‌دانم فرق غربيان بي‌منطق يا اسرائيل خونخوار با شيعيان خرافي در چيست؟!

از نظر من هيچ تفاوتي ميان اينها نيست، و حتي از نظر من شيعيان و مدعيان حب اهل بيت بدتر هستند، چون لباس اسلام را بر تن كرده اند، چون در ميان صفوف مسلمين هستند و اسلام را از درون تضعيف مي‌كنند.

از جهات مختلفي هولوكاست شيعي بسيار مسخره‌تر از هولوكاست صهيونيستها است، چونكه:

اولاً: هولوكاست صهيونيستها در حدود 60 سال پيش اتفاق افتاده و در آن شك و شبهه است، ولي داستانهاي شيعه در 1400 سال پيش.

ثانياً: مدارك بسياري از هولوكاست صهيونيستها موجود است، همچون: عكسهاي مختلفي از آن زمان، تعدادي افراد زنده از آن زمان، وجود اردوگاهها، اتاقهاي گاز، جسدها و كوره‌هاي آدم سوزي.

ثالثاً: مدارك شيعيان بسيار سست است، و داستانهاي ايشان مربوط به 1400 سال قبل در وسط صحراي عربستان است كه تازه حدود 400 سال پس از آن جريانات در كتبي همچون سليم بن قيس هلالي جمع آوري شده كه پايه و اساسي ندارد!!!

آنوقت خنده‌دار است كه اين افسانه‌هاي شيعه كاملاً درست است و نبايد در وجود آنها ذره‌اي شك كرد، ولي خود اين شيعيان هولوكاست غربيان را رد مي‌كنند و به قول معروف درخت را در چشم خود نمي بينند ولي خار را در چشم ديگران مي‌بينند.

مسئله جالب در اينجاست كه من نمي دانم چرا وجود اين عقايد و داستانها در محله‌هاي يهودي نشين در ايران (مانند محله جويباره در اصفهان در جوار علامه مجلسي!!) بيشتر است و لابد نقاط مشتركي ميان يهوديت با تشيع وجود دارد (عبدالله سباء و …..)

داستان اصابت درب به پهلوي حضرت فاطمه يكي از اين هولوكاستها بود كه به آن اشاره كردم، و اگر در غرب يك هولوكاست موجود است در كشور امام زماني صدها هولوكاست موجود است، و كسي جرات ذره‌اي مخالفت با آنها را ندارد، به برخي از اين موارد اشاره مي‌كنم و مي‌خواهم بدانم آيا كسي جرات تحقيق و بررسي پيرامون موارد زير را دارد؟!!

1- حديث غدير خم و خلافت بلافصل حضرت علي از جانب خدا.

2- وجود شخصي بنام محمد بن الحسن العسكري (امام زمان).

3- وجود نص براي فرقه اثني عشريه.

4- عصمت و علم غيب امامان.

5- ساختن گنبد، بارگاه و ضريح براي امامان و امامزاده‌ها.

6- برپايي مراسم روضه و عزا براي امام حسين يا حضرت فاطمه.

7- بيان فضايل ابوبكر، عمر و عثمان.

8- جاهل بودن و خرافي بودن علمايي چون علامه مجلسي.

9- ايراد بر مراجع شيعي يا به شخص ولي فقيه.

10- ايراد بر سخنان خميني، سخنان و وعده‌هايي كه دروغ از آب در آمدند.

به اميد روزي كه شر اين هولوكاست شيعي از زمين برچيده شود، ان شاء الله.

Advertisements

Responses

 1. سلام
  دكتر شريعتي در مقدمه يكي از كتاباش به نكته خوبي اشاره كرده بود
  «تا چند قرن پيش آسيا و مخصوصا كشورهاي اسلامي مهد تمدن و علم بودند و كشورهاي اروپايي دنباله رو اونها تا جايي كه صليب كه در كشورهاي اروپايي توليد ميشد روش مارك الله ميزدن تا به عنوان جنسي از كشورهاي مسلمان بهتر به فروش بره ، تو دانشگاههاي اروپايي كتب دانشمندان اسلامي درس داده ميشد و اساتيد اروپايي عباي مسلمانان رو به تن مي كردند
  اما حالا چي شيعه ، سني ، عرب ، عجم ، ما افتاديم به جون هم » به جاي وحدت و پيشرفت ، درگيري ، بحث ، كينه ، شايد هم سياست كشورهاي اروپايي ( انگليس و آمريكا ) ما به جون هم افتاديم واونا جلو رفتن حالا هم تكرار اونا پول دارن زور دارن علم دارن و ما هم كشور هاي جهان سوم
  درگيري بسه
  اول خدا و آخر هم خدا
  با اتحاد ميشه گذشته رو جبران كرد . اگه بخوايم

 2. در میان شیعیان کسانی که بیش از همه خرافات را مورد انتقاد قرار دادند و محکوم به سنی بودن و حتی وهابی بودن شدن این افراد بودند : شریعت سنگلجی احمد کسروی دکتر علی شریعتی ایت الله سید ابوالفضل برقعی ایت اله طالقانی
  اینها کسانی هستند که هنوز هم مورد حمله هستند کسروی توسط نواب صفوی یکی از جاهلان پیرو خرافات کشته شد و شریعتی توسط علما و حوزه متهم به سنی بودن شد و ایت اله برقعی سر نماز مورد سو قصد قرار گرفت و کلا سرنوشت هر کس که مسلمان و شیعه باشد و فقط با خرافات مخالف باشد در ایان جز این نیست …………

 3. سلامدكتر شريعتي در مقدمه يكي از كتاباش به نكته خوبي اشاره كرده بود“تا چند قرن پيش آسيا و مخصوصا كشورهاي اسلامي مهد تمدن و علم بودند و كشورهاي اروپايي دنباله رو اونها تا جايي كه صليب كه در كشورهاي اروپايي توليد ميشد روش مارك الله ميزدن تا به عنوان جنسي از كشورهاي مسلمان بهتر به فروش بره ، تو دانشگاههاي اروپايي كتب دانشمندان اسلامي درس داده ميشد و اساتيد اروپايي عباي مسلمانان رو به تن مي كردنداما حالا چي شيعه ، سني ، عرب ، عجم ، ما افتاديم به جون هم ” به جاي وحدت و پيشرفت ، درگيري ، بحث ، كينه ، شايد هم سياست كشورهاي اروپايي ( انگليس و آمريكا ) ما به جون هم افتاديم واونا جلو رفتن حالا هم تكرار اونا پول دارن زور دارن علم دارن و ما هم كشور هاي جهان سومدرگيري بسهاول خدا و آخر هم خدابا اتحاد ميشه گذشته رو جبران كرد . اگه بخوايم
  +1

  • نظر شما صحیح است و البته قصد ما نیز نشان دادن تفرقه افکنانی بوده که با قصه ها و افسانه های دروغین قصد ایجاد کینه در دلها را دارند و جلوی این اتحاد را می گیرند و بدینوسیله دل انگلیس را شاد می کنند

 4. سلام
  با تشکر از استاد علیرضا حسینی مطمئن باشید که شما تنها نیستید و همه جوانان ایران به دنبال این آخوندهای مشرک مفت خور نمی دوند و هنوز کسانی هستند که بدون تعصب به دنبال حقایق می گردند.
  دوستان تنها کاری که ما می توانیم بکنیم این است که مردم را تا حد توان بیدار کنیم برای اونهایی که اهل کتاب خوانی هستند کتب مثلا علامه برقعی احمد کسروی و … را به آنها بدهیم برای اونهایی که حوصله ندارند کتاب بخوانند و کمی به اون کلشون فشار بیاورند سی دی صوتی سخنرانی مثلا برقعی را بدهیم.یا در حد توان فیلم بسازیم و با آن خرافات وشرکیات شیعیان را نشان دهیم.
  فریدالدین از شهر شرک و کفر و جهالت و خریت قم

 5. به چند نکته دقت کنید:
  دکتر شریعتی یک روحانی (آخوند) شیعه بود که می خواست کمی ادای انصاف و راستگویی در بیاورد و نوشته هایش به هیچ وجه علمی و مستند و بیطرفانه نیست.
  اینکه مذهب شیعه با خرافات مخلوط شده سخن صحیحی نیست بلکه تمام مذهب شیعه کلا یک خرافات است و شاید بتوان گفت خرافی ترین عقیده موجود در جهان است.
  دین اسلام سوای اینکه مسلمان باشید یا نباشید دین خوبی است و ربطی به اباطیل تشیع ندارد.
  باور عامه مسلمین (اهل سنت) از دین اسلام با باور فرقه شیعه کاملا متفاوت است و این موضوع را حتی استادانی چون امیری و علیرضا حسینی کامل درک نکرده اند. اصولا تعریف دین در عقیده اهل سنت با عقیده شیعیان رافضی کاملا متفاوت است.
  عامه مسلمین جهان هیچگاه فرقه شیعه یا همان رافضی را جزء مسلمین ندانسته اند. فتوای علمایی که شیعیان را مسلمان دانسته اند در مقابل آنها که عقیده به کافر بودن شیعه دارند بسیار ناچیز است.
  از نظر مسلمین، یهودیان و مسیحیان اهل کتاب و دیندارند بنابراین دشمنی با آنها ندارند ولی شیعیان دیندار به حساب نمیایند، بنابراین کافر و نجسند.
  اغلب مسلمانان کشتن و یا آزار رساندن به شیعه را جایز نمیدانند و عقاید کسانی که به شیعه آزار میرسانند را باطل تندروی میدانند.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: